1960 Yılından Beri

Derneğe üye olma sartları

Derneğe üye olma sartları

Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğimize üye olabilir.   Ancank ozerk kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartı ile 2908 sayılı kanunun 4. maddesinin 1 numuralı bendinde gösterilenlerden 

A). Anayasa mahkemesi üyeleri anayasa mahkemesince

B). Yergıtay üyeleri Yargıtay 1 başkanlık kurulunca

C). Danıştay üyeleri Danıştay başkanlık kurulunca

D)Sayıştay meslek mensupları ile Savcı ve yardımcıları, Sayıştay daireleri kurulunca

E)Hakim ve savcılar, Hakimler ve savcılar yüksek kurulu görüşü alınarak Adelet Bakanlığınca verilen müsade üzerine ...