1960 Yılından Beri

Tüzük Değişikliği

Tüzük Değişikliği

Genel kurul kararı ile olağan veya olağan üstü toplantıda genel kurula katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile ön görülür.

1): Ya yönetim kurulunca kongre gündemine yer verilmesi...

2) Yada genel kurul toplantısı sırasında hazır bulunan üyelerden en az 1/10 kadar üye tarafından gündeme alınmasının istenmesi gerekir Bu taktirde Yönetim kurulunu yada genel kurul üyelerinin hazırladığı tüzük değişim taslağı görüşülür Karar yeter sayısı hazır bulunanların salt çoğunluğudur...