1960 Yılından Beri

Ana tüzük

A)  Memleketimizde ötücü kuş yetiştirmek, Kanarya Meraklarına kuş nesillerini islah etmek ve kuşları her bakımdan korumak

B). Kuş ve kafes hayvanları için Sergi Vve musabakalar tertiplemek, İyi Kuş yetiştiricilerini mükafatlandırmak.

C). Temiz kuş cinsini ayırıp petigre ve diploma vermek.

D). Gayeleri tahakkuku için kanarya hakkında konferanslar,Toplantılar ,sözlü ve yazılı beyanlarda bulunmak derneğin ana gayesidir...